1.5 Senarai Guru Kelas
Tingkatan
Al-Biruni
Al-Khawarizmi
At-Tusi
Ibnu Khaldun
Ibnu Sina
1
graphic
 
graphic
graphic

graphic
 
Zanilah
 
Mohasafra
Sufiawati
Irma Syah
2
graphic
graphic

graphic
graphic

graphic
 
Sharma
Rumaizah
Tg. Mohd Hilmi
Norehan
Mohd Fadil
3
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
 
Elyas Yeow
Safiezal
Norazizah
Surianawati
Mohd Masri
4
graphic
graphic
graphic
graphic
 
 
Junaidah
Budiman
Engku Norhidayah
Nurul Shahhida
 
5
graphic

graphic
graphic
graphic
 
 
Noorfatimawati
Siti Hawa
Mahmud
Suriha