J/K Pendokumentasian
Pengurusan & Pentadbiran:
Pn. Norley bt. Noordin

Akademik:
Pn. Saadiah Abd Aziz
Semua Ketua Panitia

Iklim Sekolah:
En. Mohd Rashidi Abd Latiff

Sahsiah:
En. Mohd Aziz Ramli
Kebajikan:
Pn. Norhafizah Abd Rahman
Bimbingan & Kaunseling:
Pn. Nor Rulhuda Abd Rahman
Perhubungan:
Pn. Asmah Mahmuddin
Dokumentasi:
En. Budiman Rijal Omar Mokhtar (kamera)
En. Shahrul Nizam Abu Bakar (video)
Pengurusan Asrama:
En. Ariffin Mat Tahir
Pengiktirafan:
Cik Surianawati Yusof