2.1.14 JK Keceriaan Sekolah
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Naib Pengerusi:
En. Ariffin b. Mat Tahir

Penyelaras:
En. Mohd Rashidi b. Abdul Latiff

AJK :
En. Elyas Yeow b. Abdullah (Taman)
Pn. Sharma Eliana bt. Shafie (Taman)
En. Mohd Aziz Ramli (Mural)
En. Shahiruddin Ibrahim (Mural)
Cik Norfatimawati Mahmood (Kelas)
Pn. Norzalinawati Mohd Azha (Kelas)