Hal_Ehwal__Pelajar_img1.gif 2. Hal Ehwal Pelajar
- Sila Klik Link Di Atas Untuk Melihat Maklumat Lanjut Yang Lain -
Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid:

Pengerusi          : Pengetua
Naib Pengerusi  : Penolong Kanan HEM
                          Penolong Kanan Pentadbiran
                          Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha           : Cik Irma Syah bt. Salim
Ahli Jawatankuasa:
 • Pengurusan Kelas: Pn. Saadiah Abd Aziz
 • Pertukaran Murid: Pn. Nor Rulhuda Abd Rahman
 • Kemasukan dan Pendaftaran: Pn. Asmah Mahmuddin
 • Bimbingan & Kaunseling: En. Abu Bakar Hussain
 • Lawatan: En. Wan Harun Wan Ali
 • Disiplin: En. Azman b. Kassim
 • Bina Insan: En. Mohd Aziz Ramli
 • Kebajikan: Pn. Norhafizah Abd Rahman
 • Skim Pinjaman Buku Teks: Pn. Siti Hawa Awang Musa
 • Biasiswa: Pn. Faridah Ibrahim
 • Kantin: Pn. Suriha Sadi
 • Keselamatan: Zulkifli Sulong
 • Kesihatan: Cik Norzura Mat
 • Kebersihan dan Keceriaan: En. Mohd Rashidi Abd Latiff
 • Koperasi: En. Mohd Radzi Abdullah
 • Majalah: En. Razali Bidin
 • Data SMM: En. Mohasafra Mohd Shariff
 • Data SSDM: En. Azman Kassim
 • Data SMA: En. Jalaluddin Tajuddin
 • Data BMM: En. Masri Norizan