2.1.8 JK Bina Insan
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Naib Pengerusi:
En. Ariffin b. Mat Tahir
Pn. Hajjah Norley bt. Noordin
Pn. Zuhaifah bt. Ismail

Setiausaha :
En. Mohd Aziz b. Ramli

Penolong Setiausaha :

AJK :
Guru Pendidikan Islam & Bahasa Arab
Guru Bimbingan & Kaunseling