2.1.6 JK Bimbingan dan Kaunseling
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Naib Pengerusi:
En. Ariffin b. Mat Tahir
Pn. Hajjah Norley bt. Noordin
Pn. Zuhaifah bt. Ismail

Setiausaha :
En. Abu Bakar b. Husain

Penolong Setiausaha :
Pn. Nor Rulhuda bt. Abdul Rahman

AJK :
Semua Ketua Bidang
Penyelaras Tingkatan