2.1.10 JK Biasiswa
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Naib Pengerusi:
En. Ariffin b. Mat Tahir
Pn. Hajjah Norley bt. Noordin
Pn. Zuhaifah bt. Ismail

Setiausaha :
Pn. Faridah bt. Ibrahim

Penyelaras BKP:
Pn. Nozalinawati bt. Mohd Azha

AJK :
Pn. Norehan bt. Md Nazri
Pn. Faridah bt. Ibrahim
Pn. Shamsul Bahriah bt. Abdullah
Pn. Junaidah bt. Hussin
Pn. Farah Hasnoor bt. Jaafar

Penyelaras BKYP:
Cik Rumaizah bt. Shahabuddin

AJK:
Pn. Noratikah Mohamad
En. Mahmud Sabri b. Daud
Pn. Norazizah bt.Ali

Penyelaras BYWR:
En. Abu Bakar b. Husain

Lain-lain:
Pn. Sharma Eliana bt. Shafie