J/K Pengurusan Aset
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Penolong Pengerusi:
Pn. Norley bt. Noordin

Setiausaha:
En. Mahmud Sabri b. Daud

Penolong Setiausaha:
Tg. Mohd Hilmi b. Tg Mohd Daud

AJK:
Sharma Eliana Shafie
Umi Kalsom A. Wahab
Khairul Hazman Othman
Asmah Mahmuddin
Nor Azizah Ali
Noorfatimawati Mahmood
Saadiah And Aziz
Suriha Sadi
Junaidah Hussin
Saodah Hamid
Mohd Rashidi Abd Latiff
Samsul Bahriah Abdullah
Sharipah Mahani
Mohd Aziz Ramli
Norehan Azmi
Elyas Yeow Abdullah