J/K Inovasi Mata Pelajaran
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Penolong Pengerusi:
Pn. Norley bt. Noordin

Setiausaha:
En. Abdul Jalil b. Jantan

AJK:
Cik Norzura bt. Mat (Bahasa)
Cik Surianawati bt. Yusof (Sains)
En. Shahiruddin b. Ibrahim (PAI)
Pn. Suriha bt. Sadi (Kemanusiaan)