3.5.3 Kecemerlangan Akademik
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Naib Pengerusi:
Pn. Hajjah Norley bt. Noordin

Setiausaha :
En. Abu Bakar b. Hussain

Penolong Setiausaha:
Pn. Nor Rulhuda Abdul Rahman

AJK :
Semua Guru Kanan
Semua Ketua Panitia
Semua Guru Cemerlang