4.6 J/K Koperasi
Pengerusi: Pengetua
Naib Pengerusi: GPK Kokurikulum
Setiausaha:En. Mohd Radzi Abdullah
Bendahari: Pn. Norehan Md. Nazri
AJK: En. Razali Bidin
        Pn. Farah Hasnoor Jaafar
        Pn. Noratikah Mohamed