J/K Kewangan
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Timbalan Pengerusi:
Pn. Norley bt. Noordin
Ariffin b. Mat Tahir
Pn. Zuhaifah Ismail

Audit Dalaman:
Pn. Suriha Sadi (Sekolah)
Cik Engku Norhidayah Engku Othman (Asrama)

AJK:
Pn. Shamsul Bahriah Abdullah (PS)
Pn. Nor Rulhuda Abd Rahman (Kaunselor)
Pn. Sharipah Mahani Jauri (KPT)
Pn. Saodah Hamid (Asrama)
Ketua-ketua bidang