J/K Kemudahan Asas Bangunan dan Perabot
Pengerusi:
Pn. Hajjah Aminah bt. Idris

Penolong Pengerusi:
Pn. Norley bt. Noordin

Setiausaha:
Elyas Yeow b. Abdullah

AJK:
En. Fadil Abdullah
Tg. Hilmi Tg. Mohd Daud
Nazori Abd Rahman
Azman Kassim